پیام زردکوه
دراز رود (آب ونك)

منطقه حد فاصل پل كره بس وچشمه آب سفيد فاصله تامركز استان ۹۵ كيلومتر منطقه دراز رود در ارتفاعات شمالي سبزه كوه قرار دارد. رود خانه جاري كف دره آن آب ونك است واز سرچشمه هاي آن مي توان به آب ملخ ، چشمه آب سفيد وتنگ زندان اشاره نمود . دسترسي به اين منطقه […]

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

آبشار بوئينه (زرده ليمه)

آبشار بوئينه (زرده ليمه) منطقه ديناران فاصله تامركز استان ۱۳۰ كيلومتر آبشار بوئينه در نزديكي روستاي عشايري زرده ليمه ودر كنار رود خانه بزرگ بازفت قرار دارد . اين آبشار به عرض ۷۰ متر وارتفاع حدود ۵۰ متر، عريض ترين وزيبا ترين آبشار ايران در دل كوهاي زاگرس مي باشد. رسيدن به آبشار مستلزم آمادگي […]

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

ابشار تنگ زندان(عکس)

معرفي مناطق بكر ودست نخورده استان آبشار كروديد كن منطقه :حدفاصل شهر ناغان و روستاي وستگان فاصله تامركز استان ۱۱۰كيلومتر آبشار كروديدكن در دره اي به نام تنگ زندان ودر ارتفاعات سبزه كوه قرار دارد و يكي از سرچشمه هاي آب ونك مي باشد . اين آبشار با ارتفاع بيش از ۱۲۰متر بلند ترين آبشار […]

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

زردکوه بختیاری(عکس)
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

طبیعت استان(۱)
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

عکس های برنامه کرپوش (۸۹)
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱