پیام زردکوه
زمستان (عکس )

زمستان (عکس )

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

کوه های آلپ
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

مسیر صخره نوردی هیجان انگیز

در سال ۱۹۰۵ برای ارتباط بین دو کارخانه برق واقع در ۳۰ مایلی مالاگای اسپانیا مسیری ساخته شد. اما در سال ۲۰۰۰ به دلیل اینکه دو نفر از بالای آن سقوط کرده و کشته شدند، بسته شد و اینک فقط برخی از صخره نوردان و کوهنوردان شجاع این مسیر را طی می کنند. برای بزرگ […]

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

بدون شرح

بدون شرح…

( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

زندگی عشایر به روایت تصویر
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

کوچ عشایر به روایت تصویر
( ادامه ی مطلب ...)

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱