پیام زردکوه
عکاسی در کوهستان به روشی جالب

یک عکاس آمریکایی موقعی که در حال عکس گرفتن از غروب آفتاب در گراند کانیون آریزونا بود به صحنه جالبی از یک عکاس دیگر برخورد!

او میگوید در این موقع سه سوال برای من پیش آمده بود:

۱- او چطور از این صخره بالا رفته است؟

۲- چرا صخره کناری که امنیت بیشتری دارد را برای عکس برداری انتخاب نکرده است؟

۳- چطور قصد برگشن دارد؟

چند لحظه بعد عکاس فوق وسایلش را جمع کرد که برگردد :

او در حالی که وسایل خود را در دست چپ گرفته بود و با دست راست صخره را نگه داشته بود، وسایل خود را به بالای صخره پرتاب کرد و بعد خود را بالا کشید! او حتی کفش مناسب هم نپوشیده و صندل به پا دارد.

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱