پیام زردکوه
تصویر ماهواره ایی برتر جهان در سال ۲۰۱۲

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

تصویری که فقط کوهنوردان دیده اند.

تصویری که فقط کوهنوردان دیده اند…

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

لذت کوهنوردی

لذت کوهنوردی

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

زمستان (عکس )

زمستان (عکس )

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

کوه های آلپ

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱

مسیر صخره نوردی هیجان انگیز

در سال ۱۹۰۵ برای ارتباط بین دو کارخانه برق واقع در ۳۰ مایلی مالاگای اسپانیا مسیری ساخته شد. اما در سال ۲۰۰۰ به دلیل اینکه دو نفر از بالای آن سقوط کرده و کشته شدند، بسته شد و اینک فقط برخی از صخره نوردان و کوهنوردان شجاع این مسیر را طی می کنند.

برای بزرگ نمایی تصاویر روی انها کلیک کنید .

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱