پیام زردکوه
گزارش برنامه دوپلان به جوزستان (اسفند ۹۲)

در تاریخ ۹۲/۱۲/۹ برنامه ای به سرپرستی اقای دکتر فتاحیان در منطقه مشایخ اجرا گردید . برنامه پیاده روی از دوپلان به روستای  جوزستان بود . در مسیر برنامه در نزدیکی روستای تخته چوب و در  حاشیه رودخانه کارون با مناظر دلخراش و قابل تاملی رو به رو شدیم . که آه از نهاد همنوردان بلند کرد . با درختان بلوط که به تازگی قطع شده بودند . صحنه هایی که دل هر انسان را به درد می اورد . و این در حالی است که جنگل های بلوط زاگروس به علت افت زغالی در معرض نابودی قرار دارند . در مسیر با منظره ناخوشاینده دیگری رو به رو شدیم ، زباله های رها شده در دره منتهی به رودخانه که باعث الودگی محیط زیست اطراف شده بود عکس ها خود گویای این اتفاقات می باشند

عکس 

راستی چه کسی مسئول است ؟

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱